07-03-2019

Thisted FC Elite fortsætter væksten

Thisted FC Elite A/S har afholdt den årlige ordinære generalforsamling for selskabets aktionærer onsdag, den 06. marts 2019 på Sparekassen Thy Arena, og der var fremmødt 40 aktionærer til generalforsamlingen.

Bestyrelsen kunne for 2018 fremlægge et årsregnskab, som viser et mindre underskud på 132 tkr. efter afskrivninger på 148 tkr. Overskuddet på driften blev på 16 tkr. Resultatet svarer til forventningerne for året. Alle kerneforretningsområder i selskabet viser en fortsat vækst og totalomsætningen viser en stigning fra 7.812 tkr. i 2017 til 9.209 tkr. i 2018. Egenkapitalen er opgjort til 3.316 tkr.

Væksten i økonomien i 2018 er primært anvendt til at styrke den sportslige sektor, hvor målsætningen fortsat er, at klubbens førstehold skal blive en fast del af NordicBet ligaen. Der er endvidere tilført yderligere økonomiske midler til eliteungdommen, fra årgangene U13 U19, for at styrke klubbens talentudviklingsprogram og derved bevare klubbens status med DBU-licens for årgangene U17 og U19 drenge i sæsonen 2019/2020.

B-aktionærkredsen genvalgte Anders Christensen, Redoffice KONPAP, og som nyt bestyrelsesmedlem blev Henrik Bojsen, HBJ Projektudvikling A/S valg til bestyrelsen. Kurt Holm, Thisted Motor Compagni A/S udtræder af bestyrelsen for B-aktionærkredsen. For A- aktionærkredsen, moderklubben Thisted FC, blev bestyrelsesformand Henrik Tinggaard og Jan Kristensen genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem indtræder Michael Bjørn.

For yderligere oplysninger kontakt:

Direktør Karl Kristian Guldhammer T. 4080 2769 .

KOM ENDNU TÆTTERE PÅ THISTED FC